مازندران - ساری - بلوار پاسداران - روبروی بیمارستان بوعلی - نبش کوچه آلاله - ساختمان شیرزادی - طبقه ۵ - واحد ۵۰۲
۴۸۱۴۹۴۵۱۷۶
۳۳۳۴۷۵۶۰ - ۰۱۱۳۳۳۴۷۵۵۰
info@maiaco.ir

نمایندگی استان ها: