شرایط درخواست

1-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2-داوطلب بايد بومي شهرستان فعاليت خود باشد.
3-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت سربازي (متقاضيان مرد)
4-نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر.
5-داشتن سلامت جسماني و رواني براي انجام کاري که در آن شغل استخدام ميشود
6-نداشتن اعتياد به مواد مخدر.

آیا در این زمینه سابقه فعالیت دارید؟


آیا تمایل اخذ نمایندگی انحصاری دارید؟


آیا مکان خدمات ثابت جهت فعالیت دارید؟i
مدارک
رزومه