مبین ارتباط یکتا همکار تجاری پرداخت نوین

در دنیای امروز، استفاده از ابزارهای پیشرفته بانکی جهت عملیات مالی از ملزومات روزمره زندگی مدرن می‌باشد. برای ورود به این دنیای مدرن، گروه مایا همکار تجاری پرداخت نوین در کنار شماست. ارائه خدمات نوین ، کارایی و اثربخشی فعالیت ها ، تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران ، صداقت و انصاف در قبال کارکنان ، مشتریان و جامعه از ارزش های مبنایی شرکت مبین ارتباط یکتا می باشد .


محصولات

اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

12
پایانه فروشگاهی
9032
پذیرنده
147
نمایندگی

نظرات


سعید سیاوشی

شما نماینده پرداخت نوین هستید